Challenges

Wat zijn de Gault&Millau Young Horeca Talents challenges?

 

Om leerlingen en vakleerkrachten voldoende tijd te geven om zich voor deze challenges te engageren, verloopt het eerste jaar van het project in twee fasen.

 

Eerste afspraak: de resultaten van het proefproject rond Challenge A worden bekendgemaakt op 15 mei 2024.

 

In Challenge A praten de leerlingen over wat hen boeit in hun opleiding en de deelfacetten ervan, welke de sterke punten en verbeterpunten zijn in de huidige opleidingen, en waar ze als mens en in hun carriere later naartoe willen.

 

Het proefproject loopt tot midden mei 2024 en wel als proefproject, dit op spontaan voorstel van enkele hotelscholen zelf die meteen aan de slag wensten te gaan. Het mooiste voorbeeld van hun enthousiasme rond dit helemaal vernieuwend Gault & Millau project. 

 

Vijf scholen uit België en Luxemburg presenteren in aanwezigheid van hun confraters en een reeks horeca stakeholders, partners en pers, met hun respectieve teams hun toekomstvisie op thema’s die hun opleiding en hun carrière ambities bepalen. 

 

Na de presentatie op 15 mei 2024 krijgen de teams de verdiende aandacht en erkenning via de gekende GM kanalen (Restaurantgids, website, Sociale Media). 

 

Hun ervaringen en feedback worden door een GM jury geëvalueerd en bekroond.

Leerpunten uit dit proefproject worden meegenomen in de eerste “volledige “ projectversie die loopt van september 2024 tot in de lente van 2025. In deze volledige editie waaraan alle hotelscholen die het wensen kunnen deelnemen, wordt de tweede challenge toegevoegd.…  en kan Challenge A verder ontwikkeld worden naar bijkomende thema’s rond keuken, zaal, sommellerie e.a. 

 

Tweede afspraak : de “ volledige editie” met de twee Challenges A + B

 

De eerste volledige editie loopt van september 2024 tot de lente van 2025. 

Deelnemende scholen geven via hun teams hun toekomstvisie over Challenge A het vak en zijn deelaspecten, Challenge A, maar nu aangevuld met Challenge B

 In Challenge B kunnen de leerlingen creatief aan de slag , en een nieuw horeca concept voorstellen, dat later in de hotelschool zelf gestalte kan krijgen en functioneren

Deze Challenge B betreft een uitgewerkt Food & Beverage Hospitality concept (Bijv. fast casual dining, veggie of vegan, take-away, mocktail & fruitbar, non alcoholic pairings…) dat in hun school zou passen voor praktische uitvoering. 

 

Zo’n conceptueel proefwerk kunnen de leerlingen vorm geven via een uitgeschreven tekst, moodboard en audiovisueel materiaal. 

 

Ze houden rekening met thema’s zoals duurzaamheid, sfeerbeleving, toekomstbestendigheid, klantenbetrokkenheid, sfeerbeleving, vergroening, afvalbeheer, ...

 

Ook deze proefwerken worden door een professionele jury geëvalueerd en erkend, waarbij alle resultaten tijdens een inspirerend Young Horeca Talents Day -evenement en via een mediabriefing bekend worden gemaakt.

 

Hoe verlopen de Gault&Millau Young Horeca Talents challenges

 

Ze verlopen in twee fasen:

 

Een eerste proefprojectfase eindigt midden mei 2024 met een proefproject dag op 15 mei 24 in Hotelschool Gent met vijf deelnemende scholen uit België en Luxemburg. Op de voorstelling in Gent zijn alle scholen uitgenodigd om kennis te maken met het opzet.

De tweede “volledige" fase loopt van september 2024 tot in de lente van 2025 kunnen alle scholen uit België en Luxemburg deelnemen met een afsluitend evenement waarvan datum en locatie later nog bepaald worden.

Our partners